Aarhus Universitets segl

Dronningen besøger Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Da Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) er det første institut, der er flyttet ind i Universitetsbyen, blev det besluttet, at Dronning Margrethe skulle besøge instituttet for at se, hvorledes et hospital efter tre års renovering er blevet forvandlet til et institut med undervisnings- og forskningslaboratorier.

Dronning Margrethe hilser her på lektor Magnus Kjærgaard og hans tre ph.d.-studerende Emily Pheasant, Josephine Dannersø Nissen og Sara Basse. Bagerst fra venstre: Institutleder Erik Østergaard Jensen og rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU foto.

Dronningen blev modtaget af rektor Brian Bech Nielsen, dekan for naturvidenskab Kristian Pedersen samt institutleder for MBG Erik Østergaard Jensen. Dronningen fik under sit besøg præsenteret Universitetsbyen som en 3D-model via iPad, plancher og model over byggeplanerne.

Lektor Magnus Kjærgaard fra MBG fortalte derefter dronningen om sin forskning inden for molekylær neurobiologi. Her viste han og nogle af hans ph.d.-studerende dronningen, hvordan Grundforskningscenteret PROMEMO studerer de molekylære mekanismer, der styrer vores hukommelse. Besøget på MBG afsluttedes med en introduktion til iværksætteraktiviteterne på AU af Lone Ryg Olsen, der er erhvervsdirektør for Erhverv & Innovation, AU.

Kort om instituttet

Institut for Molekylærbiologi og Genetiks 350 medarbejdere og 500 studerende flyttede i januar 2022 ind i Universitetsbyen, der indtil 2018 husede det tidligere Kommunehospital, der nu er flyttet til Skejby. Med flytningen blev instituttet, der tidligere hørte til på tre adresser, nu samlet på én adresse. Instituttets forskning er opdelt i fem hovedområder: plantemolekylærbiologi, neurobiologi, RNA-biologi og –innovation, proteinvidenskab samt cellulær sundhed, intervention og ernæring.

Kort om dronningens besøg

Besøget på MBG er et led i dronningens årlige sommertogt med Kongeskibet ”Dannebrog” rundt i landet, hvor hun besøger Aarhus den 3. og 4. juni 2022. Ud over besøget på MBG, besøger dronningen bl.a. Generationernes Hus, de frivillige ReThinkers, Lighthouse (middag), Aarhus Havnecenter, boghandel Kristian F. Møller, Salling, Gellerup samt folkefest og karettur i Mindeparken.