Aarhus Universitets segl

International anerkendelse af Poul Nissen

Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, er valgt til medlem af den europæiske organisation EMBO (European Molecular Biology Organisation). Poul Nissen er lektor ved Molekylærbiologisk Institut indtil d. 1. juni 2006, hvor han er udnævnt til professor samme sted.

Valget til EMBO er en international anerkendelse af Poul Nissens høje forskningsniveau inden for proteinkrystallografi. Hvert år opstilles ca. 120 europæiske molekylærbiologer til medlemskab af EMBO, men kun omkring 30 finder vej gennem nåleøjet. For at blive valgt skal man først indstilles af ti EMBO medlemmer, hvorefter en afstemning finder sted blandt alle medlemmerne.

Der er 1200 medlemmer af EMBO inden for alle molekylærbiologiske discipliner, hvoraf de 17 kommer fra Danmark.

Medlemmerne af EMBO har stor indflydelse på udviklingen inden for den molekylærbiologiske forskning i Europa. Flere af medlemmerne sidder i forskellige EMBO udvalg, der dels giver penge til afholdelse af internationale konferencer og praktiske kurser samt uddeler bevillinger til stipendier til yngre forskeres arbejde i europæiske laboratorier.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Poul Nissen, Center for Strukturel Biologi, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, tlf. 8942 5025, e-mail pn@mb.au.dk.

Link til foto af Poul Nissen (jpg-format)