Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jørgen Kjems modtager Semper Ardens bevilling fra Carlsbergfonden

Carlsbergfonden har tildelt Jørgen Kjems 6,1 mio. kr. til at udvikle en helt ny metode, der kan “oversætte” det samlede indhold i en fødevare til digitaliseret information i form af DNA-sekvenser.

Jørgen Kjems har modtaget 6,1 mio. kr. til at udvikle en helt ny metode, der kan “oversætte” det samlede indhold i en fødevare til digitaliseret information i form af DNA-sekvenser. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Projektet "Analysis of complex biological mixtures by a novel method: ”DNA-shapes”, der er finansieret af Carlsbergfondet på en såkaldt Semper Ardens-bevilling på 6,144 mio. kr., løber over en tre-årig periode. Her skal Jørgen Kjems og hans forskningsgruppe i DNA-SHAPE-projektet udvikle en helt ny metode, der kan “oversætte” det samlede indhold i en fødevare til digitaliseret information i form af DNA-sekvenser. Ud fra avancerede computeranalyser af DNA-sekvenserne vil man kunne opnå et digitalt fingeraftryk af fødevarens indhold, som potentielt set kan anvendes som markør for fødevarekvalitet, -sikkerhed og -autenticitet.

Analyse a komplekse biologiske blandinger ved hjælp af ny metode: "DNA-SHAPE"– en model for smagsoplevelse

Mad og drikkevarer er ofte yderst komplekse blandinger, som kan være svære at analysere med hensyn til de enkelte ingredienser og potentielt sundhedsfarlige stoffer. Forskerholdet vil i DNA-SHAPE projektet udvikle en helt ny metode, der på kort tid kan “oversætte” det samlede indhold i en fødevare til digitaliseret information i form af DNA sekvenser.

Ud fra avancerede computeranalyser af DNA sekvenserne vil de kunne opnå et digitalt fingeraftryk af fødevarens indhold, som potentielt set kan anvendes som markør for fødevarekvalitet, -sikkerhed og -autenticitet. Endvidere er det planen at sammenholde resultaterne med menneskers faktiske smagsopfattelse for bedre at forstå, hvad ”smag” er og, på længere sigt, bane vejen for udvikling af kunstige smags- of lugtemaskiner.

DNA-SHAPE metoden kan potentielt set anvendes til profilering af enhver kompleks blanding af stoffer, f.eks. i forbindelse med identifikation af vand- og jordprøveforurening, retsmedicinske analyser og til sygdomsdiagnostik baseret på analyse af kropsvæsker.

”Professor Jørgen Kjems, en af Danmarks førende forsker inden for DNA og RNA, vil udnytte helt nye bio- og nanoteknologiske metoder til at udvikle digitale ”fingeraftryk” for lugt- og smagsoplevelser. Teknikken vil også kunne bruges til at sikre fødevaresikkerhed og –autencitet, til detektion af forurening og medicinsk diagnostik”, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Om Semper Ardens bevillinger

"Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab". Semper Ardens betyder altid brændende og er navnet på en ølserie fra Carlsberg.

Kilde: Carlsbergfondet


Mere information

Professor Jørgen Kjems

Institut for Molekylærbiologi og Genetik/iNANO
Aarhus Universitet
jk@mbg.au.dk
- mobil: 4528992086