Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Magnus Kjærgaard modtager prestigefyldt bevilling

Magnus Kjærgaard tildeles en bevilling på 5 mio. kr. fra VILLUM FONDENS Young Investigator Programme 2016, der har til formål at støtte unge, talentfulde forskere. Bevillingen vil gøre det muligt for Magnus at undersøge, hvordan den fysiske sammenslutning af biomolekyler påvirker signalveje.

Magnus Kjærgaard modtager 5 mio. kr. fra VILLUM FONDENS Young Investigator Programme. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Magnus Kjærgaards projekt omhandler studiet af effektive koncentrationer i supra-molekylære biologiske komplekser.

Biologiske celler er velorganiserede maskiner, hvor alle komponenter sidder på den rigtige plads. Denne organisation opstår, fordi mange proteiner binder til hinanden i store dynamiske komplekser. Forbindelsen imellem proteinerne påvirker biokemiske processer, hvilket er dårligt forstået. I dette projekt vil Magnus Kjærgaard udforske den funktionelle betydning af supra-molekylære strukturer i biologi ved at udvikle metoder til at måle og forudsige effektive koncentrationer i protein-komplekser.

Magnus Kjærgaard er postdoc og associeret gruppeleder i Poul Nissens gruppe ved MBG-DANDRITE.

Om VILLUM FONDENS Young Investigator Programme

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Stort set alle projekter indebærer ansættelse af yderligere forskere (postdoc’er og phd’er) til at gennemføre det pågældende projekt, der typisk løber over 3-5 år.


Mere information

Postdoc Magnus Kjærgaard
Institut for Molekylærbiologi og Genetik & iNANO
Aarhus Universitet
magnus@inano.au.dk - 87155859