Aarhus Universitets segl

Nathalie Krauth: Kommunikation i hjernen kontrollerer vores handlinger

Ph.d.-forsvar, torsdag den 31. oktober 2019. Nathalie Krauth.

Nathalie Krauth

I løbet af sin ph.d. udviklede Nathalie Krauth en ny teknik, der muliggør identificering af de områder af hjernen, der kommunikerer med hinanden for at behandle vigtig information og føre dyr til at tage nødvendige handlinger.

Vores adfærd bliver i vid udstrækning formet af den udefrakommende information, som vores hjerne modtager. En stor del af hjerneforskning er dedikeret til at undersøge, hvilke områder i hjernen, der modtager og behandler bestemte typer af information, samt hvilke der udløser passende adfærdsrespons. Hjernens kompleksitet gør disse opgaver vanskelige.

Ved hjælp af genetiske værktøjer og vira var det muligt at afmærke neuronerne og deres individuelle input for at forklare, hvordan adfærd påvirkes af miljøet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Department of Molecular Biology and Genetics, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: torsdag d. 31 oktober 2019 kl. 13.00
Sted: Bygning 1532-116, Aud G1, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C  
Afhandlingens titel: Identifying Signaling Inputs: A Retrograde Activity-Dependent Tracing Approach
Kontaktinfo: Nathalie Krauth, e-mail: krauthn@dandrite.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jan Gründemann, Department of Biomedicine, University of Basel, Schweiz
Associate Professor Koen Gerard Alois Vervaeke, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Norge
Senior Researcher Jan Trige Rasmussen (chair), Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University 
Hovedvejleder:
Professor Sadegh Nabavi, DANDRITE, MBG, Aarhus University
Medvejleder:
Professor Keisuke Yonehara, DANDRITE, Aarhus University
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.