Aarhus Universitets segl

Oscar Gabriel Sevillano Quispe: Med lidt hjælp fra mit C-terminale domæne – NMDA receptor funktion og allosterisk modulering

Ph.d.-forsvar, onsdag 30. november 2022, Oscar Gabriel Sevillano Quispe

Oscar Gabriel Sevillano Quispe

I sine ph.d.-studier har Oscar Gabriel Sevillano Quispe undersøgt, hvordan NMDA receptorers funktion påvirkes af bestemte strukturelle elementer. NMDA receptoren er en type ionkanal, som er vigtig for nervecellers kommunikation, hvor én celle sender et signal, som opfattes af den næste celle i netværket. Signalet kan fx være glutamat, og det kan bindes af NMDA receptoren, som derved åbner. Hvis NMDA receptoren ikke virker, kan det give en lang række neurologiske sygdomme.

Oscar undersøgte, hvordan positivt ladede aminosyrer i en bestemt region af NMDA receptoren, det såkaldte C-terminale domæne, kan regulere både kanalegenskaber og modulerende stoffers effekter. De positivt ladede aminosyrer har tidligere været anset for primært at bestemme receptorens rute rundt i cellen, men de nye studier viser, at de ladede områder er afgørende for NMDA receptorens farmakologi og basale kanalegenskaber.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid: Onsdag den 30. November 2022 kl. 12:00
Sted: Bygning 1593, lokale 012, iNano auditorium, The iNano House, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej  14, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Studies on the C-terminal domain of the NMDA receptor subunit GluN1: allosteric modulation and channel properties

Kontaktinfo: Oscar Gabriel Sevillano Quispe, e-mail: ogsq@mbg.au.dk, tlf.: +45 52 68 84 10
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Kasper Bø Hansen, Division of Biological Sciences, University of Montana, USA

Lektor Anders Skov Kristensen, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, Danmark

Lektor Knud Erik Larsen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Lektor Hanne Poulsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Helle Bakke Krog, Ph.d., Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk
Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.