Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Ph.d.-forsvar

Peter Skov Kristensen: Forbedring af bagekvalitet i hvede

Ph.d.-forsvar, tirsdag 5. marts 2019. Peter Skov Kristensen.

Peter Skov Kristensen

I løbet af sit erhvervs-ph.d.-studium har Peter Skov Kristensen forsket i brugen af genetiske markører til at forudsige kvalitetsegenskaber i hvede. Bedømmelse af bagekvalitet i hvedelinjer er udfordrende og kræver mange ressourcer. Genomisk prædiktion kan bruges til at forudsige kvalitetsegenskaber baseret på et stort antal genetiske markører. Ni kvalitetsegenskaber blev undersøgt i forædlingsmateriale fra den danske planteforædlingsvirksomhed Nordic Seed A/S. Resultaterne var lovende for alle egenskaber og kan facilitere implementeringen af genomisk prædiktion i hvedeforædlingsprogrammer.

Erhvervs-ph.d.-studiet er gennemført ved Nordic Seed A/S og Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag 5. marts 2019, kl. 10.00
Sted: Nordic Seed, Grindsnabevej 25, 8300 Odder.
Afhandlingens titel: Genomic prediction of baking quality in winter wheat
Kontaktinfo: Peter Skov Kristensen, e-mail: pskr@nordicseed.com, tlf.: 27802042
Bedømmelsesudvalg:
Professor Volker Mohler, Institute for Crop Science and Plant Breeding, Bavarian State Research Center for Agriculture, Tyskland
Forsker Morten Lillemo, Institut for plantevidenskab, Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet, Norge.
Lektor Bernt Guldbrandtsen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejledere:
Professor Just Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Professor Ahmed Jahoor, Leder af forædling og udvikling, Nordic Seed A/S
Medvejleder:
Jeppe Reitan Andersen, Leder af hvedeforædling, Nordic Seed A/S
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 and 1521, 8000 Aarhus C.