Aarhus Universitets segl

Rødder og allierede – hvordan planter rekrutterer jordmikrober til deres egen fordel

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 12. september 2023, Anna Martyn

Anna Martyn

I løbet af sine ph.d.-studier undersøgte Anna Martyn hvordan planter tilpasser deres metabolom i respons til næringsstofmangel, og hvordan de koordinerer interaktioner med jordmikrober for at forbedre plantevækst. I denne sammenhæng analyserede Anna de plantesignaler, der former de mikrobielle fælleskab og hun identificerede genetiske faktorer, der er vigtige for at planten kan rekruttere de gavnlige jordmikrober som til sidst resulterer i øget modstandsdygtighed under næringsstofbegrænsede forhold.

De nye forskningsresultater vil hjælpe til en øget forståelse af hvordan vi kan bruge gavnlige jordmikrober til at gøre vores landbrug både mere bæredygtigt og samtidig mere produktivt.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 12. september 2023 kl. 15:00
Sted: Bygning 1871, lokale 230, MBG Auditorium, MBG, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Effekten af plantenæringsregimer og symbiotisk signalering på mikrobielle forbindelser i Lotus og byg.
Kontaktinfo: Anna Martyn, e-mail: amartyn@mbg.au.dk, tlf.: +49 1621358016

Bedømmelsesudvalg:
Seniorforsker og Principal Investigator Dr. Davide Bulgarelli, School of Life Sciences, University of Dundee, UK

Associate Professor Mette Haubjerg Nicolaisen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Professor Ditlev Egeskov Brodersen (forperson), MBG, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Simona Radutoiu, MBG, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Jens Stougaard, MBG, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.