Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sigrid Thirup Larsen: En dybere forståelse for de regulatoriske mekanismer der styrer calcium transport

Ph.d.-forsvar, mandag den 20. januar 2020. Sigrid Thirup Larsen

Sigrid Thirup Larsen

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Sigrid Thirup Larsen forsket i de regulatoriske mekanismer for plasmamembran calcium ATPasen, et protein der transporterer calcium. Proteinet, der er placeret i celles yderste membran, plasmamembranen, transporterer calcium ud af cellen imod en 20.000 fold stor calcium gradient. Proteinet er vigtigt for calcium signalering, som kontrollerer processer som muskelsammentrækninger, indlæring og hukommelse. Sigrid Thirup Larsen har undersøgt plasmamembran calcium ATPasen, ACA8 fra planten Arabidopsis thaliana samt studier af plasmamembran calcium ATPase fra mennesker. Målet har været at opnå en dybere forståelse for de regulatoriske mekanismer der styrer calcium transport.  Forskningen har resulteret i en bedre forståelse af reguleringen af plasmamembran calcium ATPasen og har øget vores nuværende viden om deres rolle i calcium signalering.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid:
Mandag den 20. januar 2020 kl. 13:15
Sted: Bygning 1534, lokale 125, Auditorium F, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Activity and Regulation of Plasma Membrane Calcium ATPases – Functional and Structural Characterisation
Kontaktinfo: Sigrid Thirup Larsen, e-mail: sigrid89@inano.au.dk, tlf.: 29417210

Bedømmelsesudvalg:
Professor Jens Preben Morth, Department of Biotechnology and Biomedicine, Danmarks Tekniske Universitet
Professor Emanuel E. Strehler, Department of Biochemistry & Molecular Biology, Mayo Clinic - Rochester
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet (Formand) 
Hovedvejleder:
Professor Poul Nissen, iNANO og Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.