Aarhus Universitets segl

Open access

Hvorfor Open Access?

AU har tilsluttet sig Danmarks Nationale Strategi for Open Access og gevinsten ved open access er åbenlys: fri adgang til offentligt betalt forskning, effektiv videndeling med mulighed for nye forskningsmuligheder, innovation og vækst i samfundet. Læs mere om Open Access på AU's medarbejderside.

Er din artikel ikke Open Access?

Send dit Accepterede Manuskript (AM) (din egen accepterede version) ind til PURE via Open Access Submission Form. Efterfølgende undersøger AU Library, hvorvidt den lovligt kan gøres Open Access tilgængelig i PURE.
Biblioteket undersøger samtidig, om det er tilladt at give adgang til den endelige version (PDF), i så fald vil den blive foretrukket.

Hvordan forholder fonde og bevillingsgivere sig til Open Access?

Generelt er der en stigende tendens til, at fonde og bevillingsgivere støtter op om Open Access.

Nogle fonde og bevillingsgivere giver også mulighed for at dække publiceringsudgifterne (article processsing charge) til gylden open access. Andre tilslutter sig ”den grønne vej”, hvor muligheden for selvarkivering/parallelpublicering udnyttes. Mere information om fonde og Open Access

Få flere svar om Open Access.