Aarhus Universitets segl

Information til specialevejlederne

Information om projektdag for specialevejledere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Ved ”Projektdag" får grupperne mulighed for at præsentere bachelor- og specialeprojekter for interesserede molekylærbiologi-, molekylær medicin- samt bioteknologistuderende.

Det er muligt at præsentere grupperne individuelt men posterne kan også være en koordineret præsentation af sektionerne med de projektmuligheder der rummes heri. Til hver poster skal der tilknyttes en person, som er ansvarlig for at præsentere den, og som tager posteren ned igen og hjælper med at pakke ned efter arrangementet. Som udgangspunkt allokeres der ét posterboard pr. tilmeldt poster.

Posterskabelon

Til vejledere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG):

For at få uploadet din poster på hjemmesiden: konvertér PPT-filen til en PDF-fil (optimise for fast web view), og send den til Lisbeth Heilesen (lh@mbg.au.dk).

Du kan få dit portrætfoto i høj opløsning (eller få taget et nyt) ved henvendelse til Lisbeth Heilesen - lh@mbg.au.dk.