Aarhus Universitets segl

Information til specialevejlederne

Information om projektdag for specialevejledere ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Ved ”Projektdag" får grupperne mulighed for at præsentere bachelor- og specialeprojekter for interesserede molekylærbiologi-, molekylær medicin- samt bioteknologistuderende.

Det er muligt at præsentere grupperne individuelt men posterne kan også være en koordineret præsentation af sektionerne med de projektmuligheder der rummes heri. Til hver poster skal der tilknyttes en person, som er ansvarlig for at præsentere den, og som tager posteren ned igen og hjælper med at pakke ned efter arrangementet. Som udgangspunkt allokeres der ét posterboard pr. tilmeldt poster.

Skabelon for slides til skærmene

I februar bliver slidene vist på skærmene i studieområdet i en uge ad gangen, så de studerende får et hurtigt overblik over mulighederne for projekter ved MBG.

Slidene vil også blive uploaded på hjemmesiden med listen over projekter.

Skabelon til slidene - formatet (1920x1028 pixels) og overskriften bedes bevaret, men baggrundsfarve, layout, skrifttype mv. kan ændres.

Den færdige slide sendes til Lisbeth Heilesen (lh@mbg.au.dk) til upload på hjemmeside og skærme.