Aarhus Universitets segl

Stig Uggerhøj Andersen er udnævnt til professor i molekylær plantegenetik

Stig Uggerhøj Andersen er udnævnt til professor i molekylær plantegenetik ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet per 1. marts 2023. Hans forskning har fokus på at forstå bælgplanters genetik og mikrobeinteraktioner for at understøtte den grønne omstilling.

Stig Uggerhøj Andersen er udnævnt til professor i molekylær plantegenetik pr. 1. marts 2023 (foto: Lisbeth Heilesen)

Det er en stor samfundsmæssig udfordring at udvikle bæredygtige landbrugssystemer, der er i stand til at brødføde en voksende befolkning og samtidig reducere udledning af drivhusgasser. Landbrugets udledning af drivhusgasser kan reduceres ved at bruge mindre kvælstofgødning og ved at omlægge produktionen fra dyreprotein til planteprotein.

Bælgplanter er nøglen til begge strategier. I modsætning til andre afgrøder er bælgplanter i stand til at fiksere atmosfærisk kvælstof gennem symbiose med jordbakterier, hvilket mindsker behovet for kunstgødning. Derudover producerer bælgplanter proteinrige frø, der kompletterer korns aminosyresammensætning, hvilket gør bælgfrugter til en nøgleingrediens i plantebaseret kost.

På trods af disse meget gunstige egenskaber er bælgplanter fortsat mindre afgrøder i dansk og europæisk landbrug, og det kræver en stor forsknings- og innovationsindsats at forbedre deres landbrugsmæssige værdi. Det vil professor Stig U. Andersen bidrage til ved at identificere de genetiske komponenter, der kontrollerer de vigtigste bælgplantetræk, herunder deres interaktioner med nitrogenfikserende jordbakterier og andre mikrober. Konkret har Stig U. Andersens forskergruppe for nyligt udviklet en genom-baseret forædlingsplatform for den globalt tilpassede proteinafgrøde hestebønne (Vicia faba), herunder en komplet sekvens af hestebønnens gigantiske genom (www.fabagenome.dk).

Stig Uggerhøj Andersen - kort biografi

Stig Uggerhøj Andersen fik sin ph.d.-grad fra Aarhus Universitet i 2004, hvor han arbejdede på modelbælgplanten Lotus japonicus (japansk kællingetand) under vejledning af Erik Østergaard Jensen. Derefter arbejdede han i biotek start-up firmaet Plantic Aps, inden han tiltrådte en postdoc-stilling i Jan. U. Lohmanns gruppe ved Max Planck Instituttet i Tübingen, Tyskland, hvor han studerede regulering af plantestamcelleaktivitet i modelplanten Arabidopsis thaliana (almindelig gåsemad).

Efter hjemkomsten til Aarhus rettede Stig U. Andersen sin forskning mod bioinformatik og genetik. Han arbejdede med molekylær genetik i Lotus japonicus støttet af CARB-centret finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, InRoot-projektet finansieret af Novo Nordisk Fonden og SCARI enkeltcelle-sekventeringsprojektet finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Derudover har han deltaget i en række samarbejdsprojekter med planteforædlere for at forbedre bælgplanteafgrøder: NCHAIN og NORFAB, støttet af Innovationsfonden Danmark, IMFABA støttet af GUDP, og de europæiske projekter ProFaba, Root2Res, BELIS og Legume Generation.

Stig U. Andersen har været en af drivkræfterne i udviklingen af Plant2Food Open Innovation in Science platform (finansieret af Novo Nordisk Fonden). Plant2Food har til formål at skabe nye samarbejder mellem plantegenetikere, fødevare- og ernæringsforskere og virksomheder på tværs af den plantebaserede fødevareværdikæde for at skabe ny, grundlagsskabende viden på området.

Stig U. Andersen har også engageret sig i udvikling af undervisningsaktiviteter med fokus på molekylær genetik og analyse af sekventeringsdata. Han har for nylig udviklet et eksperimentelt kursus om enkeltcelle- og enkeltmolekyleteknikker og oprettet et netværk for tværfaglig undervisning i teknisk videnskab og naturvidenskab (ITEASc) med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Mere information

Professor Stig Uggerhøj Andersen - sua@mbg.au.dk
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet