Aarhus Universitets segl

Praktisk information

Laboratorieforsøg, foredrag, studerende for en dag

Ved henvendelse om

 • laboratorieforsøg, foredrag, studerende for en dag:

send en email til Magdalena Pyrz.

Ved henvendelse, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Hvilket tilbud I ønsker at bruge (laboratorieforsøg, foredrag, studerende for en dag)
 • Navn på gymnasium eller skole
 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige lærer
 • Antal elever i klassen
 • Hvilken linie, klasse og niveau eleverne har
 • Hvilke datoer og tidspunkter, der passer jer bedst (gerne flere muligheder)

Udgifter

 • Udgifter til foredragsholdere, materialer mv. dækkes af universitetet. I ganske særlige tilfælde kan der blive tale om brugerbetaling.
 • For arrangementer på universitetet betaler uddannelsesstederne selv transporten, måltider, evt. overnatning, mv.
 • For arrangementer på uddannelsesstederne gælder, at universitetet dækker transportudgifter mv. for foredragsholderen.

Bemærk, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik ikke har en forsikring, der dækker studerende, gymnasieelever, praktikanter og andre gæster ved et evt. uheld i laboratoriet. 

Studieretningsprojekt/studieområdeprojekt (SRP/SOP)

I forbindelse med

 • studieretningsprojekt/studieområdeprojekt (SRP/SOP)

bedes du kontakte den enkelte vejleder, der er angivet ud for hvert enkelt emne. 
Mere information om, hvilke oplysninger vi har brug ved SRP/SOP-projekter, og hvem du skal henvende sig til.

Information om studierne

Institut for Molekylærbiologi og Genetik er ansvarligt for uddannelsen i molekylærbiologi og molekylær medicin. Læs mere om indholdet af de to uddannelser.