Aarhus Universitets segl

Studieretningsprojekt/studieområdeprojekt for 3.g'ere

Henvendelse

Henvendelse om indgåelse af aftaler sker direkte til vejlederen på det pågældende projekt (se under Emner til Studieretningsprojekt/studieområdeprojekt). I de tilfælde hvor specifikke datoer fremgår af beskrivelsen ligger disse fast, mens tidspunkt for afvikling af de andre projekter aftales direkte med vejlederen på det pågældende projekt.

Kontakt vedr. generelle spørgsmål til SRP/SOP

Magdalena Pyrz

Leder af undervisningslaboratorier

Det kan forekomme, at nogle af de projekter, der findes på fakultetets liste ikke findes her på siden.

Dette skyldes, at ikke alle SRP/SOP-projekterne udbydes hver gang, og fakultets side tager ikke højde for dette.

Det er de projekter, der udbydes denne gang på instituttet, der findes på denne side, dvs. denne side er gældende.

Praktisk information til lærere og elever

Studieretningsprojekter/studieområdeprojekter for 3.g'ere

Institut for Molekylærbiologi og Genetik tilbyder faglig hjælp til studieretningsprojekter/studieområdeprojekter (SRP/SOP) (og andre større opgaver/projekter) i 3.g på stx og htx. Fagbistanden omfatter normalt et ophold i forskerens laboratorium på universitetet i 1-2 dage for at udføre et mindre forsøg samt hjælp med udvælgelse af relevant litteratur.

Hvordan får eleven en aftale om hjælp til SRP/SOP?

  1. Eleven udvælger sammen med gymnasielæreren et af projekterne nedenfor og kontakter den person via e-mail (tryk på linket på personen, så du kan se e-mail adressen), som er ansvarlig for dette for at høre om muligheden for at få hjælp til studieretningsprojektet.
    I e-mailen oplyses: navn, email, gymnasium for både eleven og elevens gymnasielærer samt emne for projektet. Der anvendes ikke noget ansøgningsskema.
  2. Når der er opnået en aftale om hjælp til SRP/SOP skal gymnasielæreren godkende det valgte projekt.
  3. Når aftalen er på plads, aftaler elev og vejleder, hvor og hvornår laboratoriearbejdet skal udføres.

Rollefordeling

  • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
  • Eleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.
  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forbindelse med det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.    
  • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP/SOP-forløbet og problemformuleringen.

Emner til studieretningsprojekt

Titel Gymnasie­fag Emneord Indhold Vejleder
Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret (in English) Bioteknologi
Biologi
Fysik

Mikroskopi
Symbiose
Kvælstoffiksering

Deltagerne vil lære om vigtigheden af kvælstoffiksering i naturen, grundlæggende på in vitro-kulturer af planter og bakterier og brug af fluorescerende mikroskoper. Forsøget vil præsentere interaktion mellem kvælstoffastgørende bakterier med bælgplanter.  Jens Stougaard ved Marcin Nadzieja

Epigenetik; A-til-I RNA editering i et udvalgt grisegen

Bioteknologi
Biologi

Epigenetik
RNA editering 

Analyse af A-til-I RNA editering i forskellige grisevæv: Reverse transkriptase PCR, sekventering af PCR-produkter, analysering af sekvenser.

Knud Larsen

Karakterisering af enzymet xanthinoxidase

Bioteknologi, biologi, kemi, matematik

Enzymlære og proteinoprensning Teoretisk indføring i fraktionering af xanthinoxidase og den fysiologiske betydning af enzymets skift imellem katalytiske processer, og praktisk analyse vha. elektroforese og enzymkinetik. Jan Trige Rasmussen

Genterapi og etik

OBS: Der er tale om et 3-4 dages forløb

Biologi, bioteknologi, dansk, historie, samfundsfag

Genterapi, stamcelleterapi, genetiske sygdom, CRISPR/Cas9

Dyrkning af embryonale stamceller fra mus som model for stamcelle terapi, tilføjelsen af et gen og fjernelsen af et gen med CRISPR/Cas9 som model for genterapi. Cellekultur, DNA isolering, PCR, gelelektroforese, histokemisk farvning. Diskussion af etiske dilemmaer ved forskellige genterapimetoder. Ernst-Martin Füchtbauer
Biofysisk karakterisering af enzymet Lysosym Molekylær Biologi, Biologi, Bioteknologi, Kemi, Fysik Protein, strukturbestemmelse, proteinkrystallografi, biofysik Strukturbestemmelse af proteiner ved makromolekylær krystallografi.  Bjørn P.Pedersen ved Mette Hoffmann Asmussen
Diagnose af infektionssygdomme ved brug af enzymer som biomarkør Geografi, samfundsfag, biologi, bioteknologi, økonomi Lavindkomstlande, epidemier, infektionssygdomme, fattigdom.

Infektionssygdomme er en trussel mod den globale sundhed og er især et omfattende problem i lavindkomstlande, hvor der er begrænsede ressourcer til bekæmpelse af sygdomsudbredelsen. Ofte er det allerede i det første trin, nemlig at få stillet den rigtige diagnose, at det går galt. Vi har derfor i en årrække arbejdet med at udvikle nye metoder til hurtig og præcis diagnose af infektionssygdomme. Besøget vil inkludere en gennemgang af vores arbejde og berøre nogle af de vigtigste sundhedsmæssige konsekvenser af dette. Derudover vil der være en laboratorieøvelse, hvor eleverne selv får lov til at prøve de trin der indgår i den diagnostiske test.

Birgitta R. Knudsen