Aarhus Universitets segl

Studieretningsprojekt for 3.g'ere

Da instituttet flytter til nye lokaler i Universitetsbyen primo 2022, udbydes der ikke studieretningsprojekter ved MBG i indeværende studieår. Vi glæder os til at modtage gæster igen fra efteråret 2022.

Henvendelse

Henvendelse om indgåelse af aftaler sker direkte til vejlederen på det pågældende projekt (se under Emner til Studieretningsprojekt). I de tilfælde hvor specifikke datoer fremgår af beskrivelsen ligger disse fast, mens tidspunkt for afvikling af de andre projekter aftales direkte med vejlederen på det pågældende projekt.

Datoen for henvendelse til de enkelte vejledere annonceres på denne side.

Kontakt vedr. generelle spørgsmål til SRP

Magdalena Pyrz

Leder af undervisningslaboratorier

Det kan forekomme, at nogle af de projekter, der findes på fakultetets liste ikke findes her på siden.

Dette skyldes, at ikke alle SRP-projekterne udbydes hver gang, og fakultets side tager ikke højde for dette.

Det er de projekter, der udbydes denne gang på instituttet, der findes på denne side, dvs. denne side er gældende.

Praktisk information til lærere og elever

Studieretningsprojekter for 3.G'ere

Institut for Molekylærbiologi og Genetik tilbyder faglig hjælp til studieretningsprojekter (SRP) (og andre større opgaver/projekter) i 3.g på stx og htx inden for biologi, bioteknologi, kemi, fysik, matematik og idræt på fire forskellige lokaliteter i Danmark (Aarhus, Foulum og Flakkebjerg). I visse tilfælde kan engelsk muligvis indgå som et af de to fag i studieretningsprojektet.

Fagbistanden omfatter normalt et ophold i forskerens laboratorium på universitetet i 1-2 dage for at udføre et mindre forsøg samt hjælp med udvælgelse af relevant litteratur.

Hvordan får eleven en aftale om hjælp til SRP?

  1. Eleven udvælger sammen med gymnasielæreren et af projekterne nedenfor og kontakter den person via e-mail (tryk på linket på personen, så du kan se e-mail adressen), som er ansvarlig for dette for at høre om muligheden for at få hjælp til studieretningsprojektet.
    I e-mailen oplyses: navn, email, gymnasium for både eleven og elevens gymnasielærer samt emne for projektet. Der anvendes ikke noget ansøgningsskema.
  2. Når der er opnået en aftale om hjælp til SRP skal gymnasielæreren godkende det valgte projekt.
  3. Når aftalen er på plads, aftaler elev og vejleder, hvor og hvornår laboratoriearbejdet skal udføres.

Rollefordeling

  • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
  • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.
  • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forbindelse med det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.    
  • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.

Emner til studieretningsprojekt

Foråret (2020)

TitelGymnasie­fagEmneordIndholdVejleder
Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret (in English)Bioteknologi
Biologi
Fysik

Mikroskopi
Symbiose
Kvælstoffiksering

Deltagerne vil lære om vigtigheden af kvælstoffiksering i naturen, grundlæggende på in vitro-kulturer af planter og bakterier og brug af fluorescerende mikroskoper. Forsøget vil præsentere interaktion mellem kvælstoffastgørende bakterier med bælgplanter. Jens Stougaard ved Marcin Nadzieja

Epigenetik; A-til-I RNA editering i et udvalgt grisegen

Bioteknologi
Biologi

Epigenetik
RNA editering 

Analyse af A-til-I RNA editering i forskellige grisevæv: Reverse transkriptase PCR, sekventering af PCR-produkter, analysering af sekvenser.

Knud Larsen