Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Stougaard

Plantehormoners rolle under planteudvikling specielt dannelsen af rodknolde

Plantehormonerne cytokinin og ethylen spiller en afgørende rolle under udviklingen af rodknolde på bælgplanter. Cytokinin aktiverer de celledelinger der danner selve rodknolden og som senere koloniseres af rhizobium bakterier. Ethylen spiller modsat en negativ rolle og forøget ethylen koncentration reducerer antallet af rodknolde. De mekanismer der styrer denne regulering af rodknolddannelsen undersøges med genetiske metoder hvor gener der medvirker til hormonsyntese eller gener der koder for hormon-receptorer inaktiveres. De fysiologiske og udviklingsmæssige konsekvensen af de genetiske ændringer undersøges derefter for at fastlægge funktionen af generne og dermed plantehormonernes funktionsmekanismer.

Plante receptorer der detekterer bakterielle exopolysaccharider

Lignende genetiske og biokemiske metoder anvendes til at undersøge hvordan planter genkender exopolysakkarider på overfladen af patogene og  symbiotiske bakterier eller bakterier der findes i jorden. Forskningen fokuserer især på mulighederne for at finde og karakterise plante-receptorer der forventes at binde og dermed genkende de exopolysaccharider der finder på overfalden af  forskellige bakterier og efterfølgende starte specifikke responsmønstre i plantens celler, for eksempel forsvarsmekanismer der beskytter planten mod patogener.

Overførsel af kvælstoffikseringsegenskaberne fra bælgplanter til kornplante

Mulighederne for at overføre gener fra bælgplanter til kornplanter og dermed tilføre kornplanterne mulighed for at fiksere kvælstof i symbiose med rhizobium bakterier undersøges indenfor et større internationalt samarbejde i regi af Bill og Melinda Gates Foundation. Der sigtes primært mod majs der kan dyrkes i Afrika. I projektet anvendes også model planten Setaria viridis der rent eksperimentelt er nemmere at arbejde med en majs planter. I de tidlige faser sigtes mod at etablere de delprocesser som signal transduktion og genaktivering som de kendes fra bælgplanterne.     

Peer-reviewed articles

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel