Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Nye forskningsresultater

Forskere opdager hvordan plantereceptorer verificerer de korrekte symbiotiske bakterier

Et internationalt team ledet af forskere fra Aarhus Universitet har opdaget, hvordan plantereceptorer kan genkende specifikke kulhydrat-signaleringsmolekyler fra deres symbiotiske bakterier (kaldet symbionter). Denne evne gør det muligt for planten at vælge, hvilke kvælstoffikserende bakterier der får adgang til planternes rødder, hvor de omdanner kvælstof fra atmosfæren til plantetilgængeligt nitrogen. 

Opdagelse af bakteriers tilpasning til rødderne af deres favorit plantevært kan hjælpe med at forbedre bæredygtig plantevækst

Et forskerhold fra Danmark og Tyskland har opdaget, at bakterier som lever i planterødder er tilpasset deres værtsarter, hvilket giver dem konkurrencefordele, når de skal invadere eksisterende bakteriesamfund i deres oprindelige vært. Denne opdagelse kan vise, hvordan man identificerer og forbedrer bakterieblandinger som vækstfremmere (traditionelt kaldet podestoffer) for landbrugsplanter på en bæredygtig måde.

Forskere opdager, hvordan planter kan skelne gavnlige mikrober fra skadelige

Forskere fra Aarhus Universitet har nu opdaget, hvordan bælgplanter opfanger særlige signalmolekyler for at skelne mellem skadelige og gavnlige mikrober. Disse opsigtsvækkende resultater publiceret i Science er en stor milepæl for at nå det langsigtede mål om at overføre kvælstoffiksering til kornafgrøder for at begrænse behovet for forurenende kunstgødning.

Guldlok-princippet i biologi handler også om at finde det “helt rigtige”

I eventyret “Guldlok og de tre bjørne” finder pigen Guldlok tre skåle med grød i bjørnenes hus, men kun en har den ”helt rigtige” temperatur, og på samme måde kan man inden for biologien finde de ”helt rigtige” betingelser - kaldet Guldlok-princippet. Det er netop det et international forskerhold har gjort, da de har vist, at etablering af symbiose i rødderne hos bælgplanter kræver et bestemt enzym kaldet chitinase (CHIT5), som giver den ”helt rigtige” mængde af et bestemt signal.

Ny receptor involveret i symbiose mellem bælgplanter og kvælstoffikserende jordbakterier

Bælgplanter er i stand til at vokse i kvælstoffattige jordarter på grund af deres evne til at indgå i symbiose med kvælstoffikserende bakterier. Der er stor interesse i at bruge viden om denne symbiose for kunne overføre denne til ikke-symbiotiske planter. Et internationalt forskerhold er nu kommet et skridt videre til at forstå denne komplekse biologiske proces.

Nye afsløringer om bælgplanters tilknyttede mikrober

Planternes rod-tilknyttede mikrobiom – dvs. de populationer af mikroorganismer som findes i og omkring planten – har stor betydning for plantevæksten, og nye resultater inden for studiet af bælgplanter og deres kvælsstofsymbiose har nu påvist en hidtil ukendt rolle for kvælstoffikseringssymbiose, hvor den kvælstoffikserende plante er med til at definere, hvilke bakterier der findes i rod-mikrobiomet. Dette resultat vil landbruget på længere sigt kunne få stor gavn af.

Læs nyhedsartiklen.

Bakterier twitter til planter

Et internationalt forskerhold forankret på Aarhus Universitet har opdaget, hvordan bælgplanter er i stand til at skelne nyttige og skadelige bakterier fra hinanden. Disse forskningsresultater giver en bedre forståelse for, hvordan planter, dyr og mennesker interagerer med bakterier i deres miljø og forsvarer sig mod skadelige infektioner. Denne viden kan få stor betydning for både fødevareforskning og lægevidenskaben.

Læs nyhedsartiklen.

Store forskningsbevillinger, æresbevisninger mv.

Nyt koncept for verdens bedst sælgende lærebog i plantefysiologi

Ian Max Møller og Simona Radutoiu fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet hjælper med at omlægge ikonisk lærebog i plantevidenskab mod løsningsbaseret læring.

Videnskabens Top-5: Signalmolekyler er nøglen til mindre brug af kunstgødning

Resultater offentliggjort i Science fra Aarhus Universitet, der beskriver, hvordan bælgplanter opfanger særlige signalmolekyler for at skelne mellem skadelige og gavnlige mikrober, er blevet udpeget af Ingeniøren som værende blandt de fem vigtigste resultater i Danmark i 2020.

Bill Gates mødtes med forskere fra Aarhus Universitet

Bill Gates mødtes for nyligt med forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet for at diskutere bæredygtig anvendelse af biologisk kvælstoffiksering som bælgplanter bruger til at udnytte luftens indhold af kvælstofgas som kvælstofkilde.

Bælgplanter kontrollerer infektion af rodknolde med gavnlige og ikke-patogene bakterier

Nye forskningsresultater viser, at bælgplanter selektivt regulerer symbiotiske (gavnlige) og endofytiske (ikke-patogene) bakteriers adgang til rodknolde. Dette giver et solidt grundlag for at identificere og udvælge gavnlige endofytiske bakterier sammen med meget effektive kvælstofbindende knoldbakterier til anvendelse som biogødning i bæredygtigt landbrug. Herudover bidrager resultaterne til en mere generel forståelse af, hvordan højere organismer kontrollerer mikrobers adgang

Læs nyhedsartiklen.

Udvikling af værktøjer til bekæmpelse af svamp i byg

Svampeangreb på bygafgrøden kan forårsage lavere høstudbytte grundet sygdommen bladplet. Et dansk-skotsk forskerhold vil nu udvikle værktøjer, der kan bruges til forædling af resistente bygsorter og en tidlig diagnosticering af sygdomsudbrud, så sygdommen kan reduceres eller elimineres. Det Strategiske Forskningsråd har netop bevilget lektor Simona Radutoiu 15,2 mio. kr. til projektet.

Læs artiklen.