Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Nye forskningsresultater

Plantegenomer afslører basis for tilpasning til vidt forskellige klimaer

Med nutidens klimaforandringer er det vigtigt, at planter kan tilpasse sig nye forhold for at overleve. Et internationalt forskerhold har ved hjælp af markforsøg og studier af plantegenomer fundet ud af hvilke områder i genomet, der påvirkes under tilpasning til lokale klimaforhold. Denne basale viden om lokal tilpasning er et første vigtigt skridt på vejen mod at klimasikre fremtidens afgrøder.  

Bakterier twitter til planter

Et internationalt forskerhold forankret på Aarhus Universitet har opdaget, hvordan bælgplanter er i stand til at skelne nyttige og skadelige bakterier fra hinanden. Disse forskningsresultater giver en bedre forståelse for, hvordan planter, dyr og mennesker interagerer med bakterier i deres miljø og forsvarer sig mod skadelige infektioner. Denne viden kan få stor betydning for både fødevareforskning og lægevidenskaben.

Læs nyhedsartiklen.

Plante viser vej mod bedre individuel kræftbehandling

Forskere fra Aarhus Universitet og Aalborg Sygehus har brugt en plante som modelsystem til at identificere en ny virkningsmekanisme for kemoterapi, der har været i brug siden 1960'erne. Denne opdagelse danner nu grundlag for kliniske forsøg, der sigter mod at udnytte den nye viden til forbedret individuel behandling af kræftpatienter.

Læs artiklen.

Store forskningsbevillinger, æresbevisninger mv.

Forskere vil forbedre udbytte og proteinkvalitet i hestebønner

Forskere vil forbedre udbytte og proteinkvalitet i hestebønner

Med en bevilling på 15 mio. kr. fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) – der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – vil danske forskere og forædlere sammen udvikle nye hestebønnesorter, der kan anvendes i foder som en lokalt dyrket og bæredygtig erstatning for importeret sojaprotein.

Kvælstof nok til økologisk landbrug

En af de store udfordringer i økologisk landbrug er at opretholde en positiv balance i kvælstofregnskabet. Kvælstof er et vigtigt næringsstof for planter, der bruger det som byggesten i deres produktion af værdifulde proteiner, men hver gang en afgrøde høstes, fjernes der kvælstof fra jorden. I økologisk landbrug, hvor man ikke bruger kunstgødning, kan det derfor være svært at bevare et tilstrækkeligt højt kvælstofniveau. Det vil et nyt forskningsprojekt lave om på. Innovationsfonden investerer 17 millioner kroner i projektet med en bevilling til Stig Uggerhøj Andersen.

Læs artiklen.

Stor bevilling til forskning i ny planteforædlingsteknologi

Stig Uggerhøj Andersen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, får en treårig bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion på 5,6 mio. kr. til at forske i anvendelsen af en ny sekventeringsteknologi til effektivisering af planteforædling, der kan bidrage til et mere bæredygtigt landbrug.

Læs artiklen.