Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Nye forskningsresultater


At holde cellekernen ren

Produktion af RNA i cell-kernerne i eukaryote organismer er under kontrol af det nukleære RNA-exosom hjulpet af adskillige co-faktorer. Forskere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser nu, hvordan to vigtige co-faktorer af det nukleære exosom genkender deres RNA-targets for at bevare en korrekt RNA-balance i cellekernen. Dette er vigtigt for cellernes – og dermed menneskers – overlevelse.

Regulering af RNA er afgørende for differentiering af stamceller

Forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser i et nyt studie, at for meget RNA i cellekernen kan have negative konsekvenser for afgørende regulator af stamcelle-differentiering.

Ny metode afslører vigtigheden af at holde en god nukleær RNA hygiejne

Et centralt spørgsmål i biologien er, hvordan celler oversætter deres genetiske information til funktionelt RNA og protein. Forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet har udviklet en ny teknologi til at studere reguleringsprincipper for genekspression. 

Ved at anvende denne metode på bagegær fandt de, at RNA'er, der ikke eksporteres fra deres syntesested i cellekernen, hurtigt nedbrydes. Dette giver et nyt reguleringsprincip i den komplekse proces af genekspression.


Afsløring af dobbeltrolle for human RNA nedbrydningsfaktor

Forskere ved Aarhus Universitet har karakteriseret den humane RNA nedbrydningsfaktor kaldet ZC3H18 og opdaget en uventet rolle i produktionen af proteinkodende RNA. De nye resultater, der blev offentliggjort i denne uge i Cell Reports, afslører således en tvedelt aktivitet af ZC3H18 i beslutninger om nukleær RNA-skæbne.


Sortering af RNA mellem produktion og nedbrydning

Vores genomer transskriberes promiskuøst til RNA. Hvordan celler formår at sortere dette massive genomiske output i funktionelt og ikke-funktionelt materiale har været en gåde. Ny forskning beskriver nu protein-interaktioner, der er med til at bestemme RNAs skæbne.


Nyopdaget RNA nedbrydningsvej i menneskets cellekerner

Genomer transskriberes til et hav af forskelligt RNA. Dette materiale er ikke alt sammen anvendeligt, hvorfor målrettet nedbrydning er essentielt for at opretholde cellulært liv. En nyligt opdaget RNA nedbrydningsvej i menneskets cellekerner er med til netop det.

Læs nyhedsartiklen


Generering af komplekse gen-arkitekturer i det humane genom

Intense studier de seneste 10-15 år har vist, at det humane genom transskriberes på en måde, der er langt mere kompliceret, end man tidligere troede. Et samarbejde mellem forskere fra Aarhus og København afslører nu nogle underliggende principper, der fører til sådan varieret genomaktivitet.

Læs nyhedsartiklenOverraskende ny mekanisme bag regulering af genekspression

Nye forskningsresultater kortlægger funktionen af et protein, der spiller en vigtig rolle i nerveceller. Yderligere undersøgelser af mekanismen kan føre til en forståelse af, hvordan skader på nerveceller opstår, når proteinet er muteret.

Læs nyhedsartiklen.


Målrettet RNA nedbrydning

I samarbejde med to andre europæiske grupper har forskere fra Aarhus Universitet afdækket de molekylære detaljer, der fører til målrettet rekruttering af det vigtige nedbrydningsmaskineri, RNA exosomet, til dets nukleare RNA substrater. Fremtidige undersøgelser kan nu afdække, om denne RNA nedbrydningsvej er kritisk under embryonal udvikling, celledifferentiering og forskellige former for stress.

Læs nyhedsartiklen.


En ny strategi til at sortere funktionel fra ikke-funktionel RNA

Aktiviteten af det menneskelige genom er enorm. Således bliver >75% af dets DNA transskriberet til RNA, og der er i øjeblikket en intens diskussion om, hvor meget af dette materiale er funktionelt. Danske forskere har nu fundet en metode, der kan hjælpe med at adressere dette spørgsmål.

Læs nyhedsartiklen.


Værtsgener under kniven

Et dansk forskerhold har kortlagt anvendelsen af en bestemt cellulær RNA-nedbrydningsmekanisme, hvilket har afsløret, hvorledes udtrykket fra menneskecellens mest komplekse klasse af gener bliver kontrolleret. Undersøgelsen bidrager til vores forståelse af cellens grundlæggende regulatoriske redskaber, og resultaterne kan på sigt medvirke til en bedre forståelse af den molekylære baggrund for visse kræftformer.

Læs nyhedsartiklen.


Proteiner dæmper ubrugelig genaktivitet i vores celler

Ny opdagelse viser, hvordan vores celler sorterer skidt fra kanel i et virvar af brugbar og ubrugelig genaktivitet. Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet har i samarbejde med internationale forskningsgrupper fundet en mekanisme, der hjælper cellen til at forhindre ophobning af de mange ubrugelige RNA-molekyler, der hele tiden produceres ved løbsk genaktivitet i vores celler. Dette bidrager til en ny forståelse af vores gener og kan på sigt hjælpe til forståelse af genaktiviteten i stamceller og cancer.

Læs nyhedsartiklen.


Hvordan bestemmes retningen for menneskets gener?

Et internationalt forskerhold anført af forskere fra Aarhus Universitet har fundet en mekanisme, der afgør, at tusindvis af ikke-kodende RNA-molekyler hurtigt forsvinder fra celler, mens de molekyler, der indeholder koder til protein-produktion, bliver bevaret. Resultaterne er med til at give en større forståelse for mekanismerne i det humane genom.

Læs nyhedsartiklen.


Opdagelse af en ny RNA nedbrydningsreaktionsvej hos mennesker

Et forskningssamarbejde mellem danske og polske forskere har resulteret i opdagelsen af en ny molekylær reaktionsvej, som regulerer genekspression i cytoplasmaet af den menneskelige celle. Opdagelsen kan få betydning for forståelsen af menneskelige sygdomme såsom Perlman-syndromet og Wilms tumor.

Læs nyhedsartiklen.


Geners længde vigtig for aktivitetsniveauet

En forskergruppe fra Aarhus Universitet afslører nu et overraskende samspil mellem enderne af menneskelige gener: Hvis et protein-kodende gen er for kort inaktiveres det! Resultaterne forklarer også, hvordan nogle korte gener har fundet en måde, hvorpå dette handicap kan omgås.

Læs nyhedsartiklen.


mRNA kvalitetskontrol forhindrer kontaminering af celler

Forskere fra Aarhus Universitet har netop kortlagt en ny kvalitetskontrolmekanisme, som forhindrer kontaminering af celler med umodent mRNA. Dette hjælper os til at forstå, hvordan mRNA kvalitetskontrol kan forebygge utilsigtet spredning af giftige mRNA-molekyler.

Læs nyhedsartiklen.


Overraskende ny mekanisme til regulering af genekspression

Nye forskningsresultater har løftet sløret for en ny funktion i regulering af genekspression hos et protein, der ellers er kendt for at spille en rolle for funktionen af neuroner. Videre analyser af dette proteins virkemåde kan på længere sigt føre til forståelse af, hvordan neurologiske defekter kan opstå som følge af abnormiteter i dette protein.

Læs nyhedsartiklen.


Nye proteinkomplekser kaster lys over kvalitetskontrol i menneskets celler

Forskere ved Aarhus Universitet har identificeret to nye proteinkomplekser, der er tilknyttet det menneskelige RNA exosom, som spiller en vigtig rolle i cellens RNA kvalitetskontrol. Disse komplekser er med til at afgøre, hvilke RNA molekyler der skal fjernes fra cellen, og opdagelsen, der er publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift Molecular Cell, er derfor et vigtigt skridt på vejen til at forstå, hvordan menneskets celler sikrer sig imod fejl i gen-ekspressionen.

Læs nyhedsartiklen.


Millioner af små RNA’er tegner et større billede af menneskers genaktivitet

Forskere har opdaget oprindelsen af en ny gruppe af små RNA’er (sRNA’er), der indeholder genetisk information. Denne opdagelse kan føre til en bedre forståelse af, hvordan menneskelige gener er kontrolleret, og med denne viden vil det en dag være muligt for forskere at regulere nogle af de gener, der forårsager forskellige sygdomme.

Læs nyhedsartiklen.

Æresbevisninger, priser, store forskningsbevillinger


60 millioner kroner til basal biomedicinsk forskning

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Program til at etablere forskningscenteret ’Exo-Adapt’, der skal beskrive, hvorledes vore celler sorterer genetisk information.

Torben Heick Jensen udnævnt til medlem af Videnskabernes Selskab

På medlemsmødet den 31. marts 2016 i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blev Professor Torben Heick Jensen indvalgt som medlem til den Naturvidenskabelige Klasse.

Læs nyhedsartiklen.

Forskere søger skjulte skatte i vores DNA

Aktiviteten af det menneskelige genom er enorm. Således bliver 70-80% af dets DNA transskriberet til RNA, og forskere verden over har gennem mange år forsøgt at finde ud af, hvor meget af dette materiale, der er funktionelt. Torben Heick Jensen har nu fået en prestigefyldt bevilling fra Lundbeckfonden til at undersøge.

Læs nyhedsartiklen.


Professor Torben Heick Jensen er udnævnt til medlem af Board of Reviewing Editors på online tidsskriftet eLIFE

eLife er et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift for biomedicin og biovidenskab med open access. Det blev sponsoreret af Howard Hughes Medical Institute, Max Planck Society og Wellcome Trust efter en workshop afholdt i 2010 på Janelia Farm Research Campus, og i slutningen af 2012 blev det officielt etableret.

Læs nyhedsartiklen.


Torben Heick Jensen modtager ERC Advanced Grant

Professor Torben Heick Jensens forskning i genomekspression, stabilitet og teknologi bliver nu støttet af en Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd.

Læs nyhedsartiklen.


Torben Heick Jensen taler ved højt estimeret foredragsrække

Torben Heick Jensen – professor ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik og leder af Center for mRNP Biogenese og Metabolisme finansieret af Dansk Grundforskningsfond – er inviteret til at holde et foredrag i den prestigefyldte ‘Mendel Lecture series’. Arrangementet finder sted den 18. april 2013 i Brno, Tjekkiet.

Læs nyhedsartiklen


Stor international anerkendelse af Torben Heick Jensen

Professor Torben Heick Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har opnået stor international anerkendelse ved valget som medlem af den europæiske molekylærbiologiske organisation EMBO (the European Molecular Biology Organization). Valget til EMBO er begrundet i Torben Heick Jensens fremragende forskning inden for genekspression.

Læs nyhedsartiklen.

Grundforskningsfondscenteret Center for mRNP Biogenese og Metabolisme - 2005-2015

The Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism studies the crosstalk between transcriptional and post-transcriptional processes, which establishes a network of interdependencies that ultimately regulate gene expression. Our focus is on structure/function relationships of mRNP formation and its quality control as well as the occurrence, and putative function, of non-coding RNA transcription.