Aarhus Universitets segl

Forskning i medierne

Nye forskningsresultater

Ny forbindelse mellem tidlig afslutning af transskription og RNA nedbrydning

Transskription er den proces, hvorigennem DNA kopieres til RNA. Overraskende nok når kun et fåtal af transskriptionsforløbene at blive tilendebragt, sandsynligvis på grund af effektiv kvalitetskontrol af transskriptionsreaktionen. Nye resultater viser nu en ny måde, hvorpå dette kan ske.


Ny teknologi kaster lys over dynamiske RNA-protein-interaktioner

Mere end 80% af det menneskelige genom bliver transskriberet til RNA, der under transkribtionen bliver pakket med RNA-bindende proteiner (RBP'er). Dette enorme genomiske output giver en enorm udfordring - hvor og hvornår binder RBP'er sig til nylavet RNA for at dirigere dette til dets relevante eksport- eller nedbrydnings-veje? Dette spørgsmål addresseres nu af forskere fra Danmark og Skotland i et nyt Nature Communications studie.

Tre-lags kontrol af mRNA-haler

Forskere fra Aarhus, Cambridge og Warszawa har i et fælles forskningsprojekt karakteriseret, hvordan de vigtige mRNA poly(A)-haler syntetiseres i bagegær. Undersøgelsen afslører overlappende mekanismer, der styrer poly(A)-halens længde og hermed sikrer stabiliteten af cellens genekspression.

At holde cellekernen ren

Produktion af RNA i cell-kernerne i eukaryote organismer er under kontrol af det nukleære RNA-exosom hjulpet af adskillige co-faktorer. Forskere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser nu, hvordan to vigtige co-faktorer af det nukleære exosom genkender deres RNA-targets for at bevare en korrekt RNA-balance i cellekernen. Dette er vigtigt for cellernes – og dermed menneskers – overlevelse.

Regulering af RNA er afgørende for differentiering af stamceller

Forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser i et nyt studie, at for meget RNA i cellekernen kan have negative konsekvenser for afgørende regulator af stamcelle-differentiering.

Ny metode afslører vigtigheden af at holde en god nukleær RNA hygiejne

Et centralt spørgsmål i biologien er, hvordan celler oversætter deres genetiske information til funktionelt RNA og protein. Forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet har udviklet en ny teknologi til at studere reguleringsprincipper for genekspression. 

Ved at anvende denne metode på bagegær fandt de, at RNA'er, der ikke eksporteres fra deres syntesested i cellekernen, hurtigt nedbrydes. Dette giver et nyt reguleringsprincip i den komplekse proces af genekspression.

Afsløring af dobbeltrolle for human RNA nedbrydningsfaktor

Forskere ved Aarhus Universitet har karakteriseret den humane RNA nedbrydningsfaktor kaldet ZC3H18 og opdaget en uventet rolle i produktionen af proteinkodende RNA. De nye resultater, der blev offentliggjort i denne uge i Cell Reports, afslører således en tvedelt aktivitet af ZC3H18 i beslutninger om nukleær RNA-skæbne.

Sortering af RNA mellem produktion og nedbrydning

Vores genomer transskriberes promiskuøst til RNA. Hvordan celler formår at sortere dette massive genomiske output i funktionelt og ikke-funktionelt materiale har været en gåde. Ny forskning beskriver nu protein-interaktioner, der er med til at bestemme RNAs skæbne.

Nyopdaget RNA nedbrydningsvej i menneskets cellekerner

Genomer transskriberes til et hav af forskelligt RNA. Dette materiale er ikke alt sammen anvendeligt, hvorfor målrettet nedbrydning er essentielt for at opretholde cellulært liv. En nyligt opdaget RNA nedbrydningsvej i menneskets cellekerner er med til netop det.

Læs nyhedsartiklen

Generering af komplekse gen-arkitekturer i det humane genom

Intense studier de seneste 10-15 år har vist, at det humane genom transskriberes på en måde, der er langt mere kompliceret, end man tidligere troede. Et samarbejde mellem forskere fra Aarhus og København afslører nu nogle underliggende principper, der fører til sådan varieret genomaktivitet.

Læs nyhedsartiklen

Overraskende ny mekanisme bag regulering af genekspression

Nye forskningsresultater kortlægger funktionen af et protein, der spiller en vigtig rolle i nerveceller. Yderligere undersøgelser af mekanismen kan føre til en forståelse af, hvordan skader på nerveceller opstår, når proteinet er muteret.

Læs nyhedsartiklen.

Målrettet RNA nedbrydning

I samarbejde med to andre europæiske grupper har forskere fra Aarhus Universitet afdækket de molekylære detaljer, der fører til målrettet rekruttering af det vigtige nedbrydningsmaskineri, RNA exosomet, til dets nukleare RNA substrater. Fremtidige undersøgelser kan nu afdække, om denne RNA nedbrydningsvej er kritisk under embryonal udvikling, celledifferentiering og forskellige former for stress.

Læs nyhedsartiklen.

Æresbevisninger, priser, store forskningsbevillinger


60 millioner kroner til basal biomedicinsk forskning

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Program til at etablere forskningscenteret ’Exo-Adapt’, der skal beskrive, hvorledes vore celler sorterer genetisk information.

Torben Heick Jensen udnævnt til medlem af Videnskabernes Selskab

På medlemsmødet den 31. marts 2016 i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blev Professor Torben Heick Jensen indvalgt som medlem til den Naturvidenskabelige Klasse.

Læs nyhedsartiklen.

Forskere søger skjulte skatte i vores DNA

Aktiviteten af det menneskelige genom er enorm. Således bliver 70-80% af dets DNA transskriberet til RNA, og forskere verden over har gennem mange år forsøgt at finde ud af, hvor meget af dette materiale, der er funktionelt. Torben Heick Jensen har nu fået en prestigefyldt bevilling fra Lundbeckfonden til at undersøge.

Læs nyhedsartiklen.

Professor Torben Heick Jensen er udnævnt til medlem af Board of Reviewing Editors på online tidsskriftet eLIFE

eLife er et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift for biomedicin og biovidenskab med open access. Det blev sponsoreret af Howard Hughes Medical Institute, Max Planck Society og Wellcome Trust efter en workshop afholdt i 2010 på Janelia Farm Research Campus, og i slutningen af 2012 blev det officielt etableret.

Læs nyhedsartiklen.

Torben Heick Jensen modtager ERC Advanced Grant

Professor Torben Heick Jensens forskning i genomekspression, stabilitet og teknologi bliver nu støttet af en Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd.

Læs nyhedsartiklen.

Torben Heick Jensen taler ved højt estimeret foredragsrække

Torben Heick Jensen – professor ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik og leder af Center for mRNP Biogenese og Metabolisme finansieret af Dansk Grundforskningsfond – er inviteret til at holde et foredrag i den prestigefyldte ‘Mendel Lecture series’. Arrangementet finder sted den 18. april 2013 i Brno, Tjekkiet.

Læs nyhedsartiklen

Stor international anerkendelse af Torben Heick Jensen

Professor Torben Heick Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har opnået stor international anerkendelse ved valget som medlem af den europæiske molekylærbiologiske organisation EMBO (the European Molecular Biology Organization). Valget til EMBO er begrundet i Torben Heick Jensens fremragende forskning inden for genekspression.

Læs nyhedsartiklen.

Grundforskningsfondscenteret Center for mRNP Biogenese og Metabolisme - 2005-2015

The Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism studies the crosstalk between transcriptional and post-transcriptional processes, which establishes a network of interdependencies that ultimately regulate gene expression. Our focus is on structure/function relationships of mRNP formation and its quality control as well as the occurrence, and putative function, of non-coding RNA transcription.